עבודת המפיק וחלוקת תפקידים בצוות מהרעיון עד הקלטת הסופית

סיכום בנקודות על ידי רותי ברורמן על תפקיד המפיק:

מפיק טוב בסרט תיעודי סוחב על גבו את ההפקה לאורך כל השלבים

קדם הפקה

המפיק - בשיתוף עם הצוות

 

באחראיות בלעדית של המפיק

הפקה

עבודת המפיק בימי הצילומים:

אחרי הצילומים - Post production

עבודת המפיק אחרי הצילומים:

*כל זה מודל אופטימלי כאשר במציאות לעתים יש טשטוש בגבולות בין התפקידים.

בכתבות – בכתבות מורכבות העיקרון דומה , בכתבות פשוטות לעתים  המראיין, הכתב המצטלם

שמוביל את הכתבה הוא המפיק והבמאי נשאר מאחורי המצלמה...

                                                                                      רותי ברורמן ,יוני 2006