היבטים צורניים, תוכניים ואידיאולוגיים בעריכת סרטים

אריקה בן מרדכי

החיתוך  (CUT)

            משמעותו ותפקידיו; הבדלי גישות: הבלטה מול הסתרה של החיתוך; סוגי חיתוך

            שונים ומעברים.

המקצב

            מרכיבי המקצב ואופן בנייתו; הקבלות מוסיקליות ופואטיות, חיתוך וקומפוזיציה
            כמשרתי המקצב.

הזמן בקולנוע

דחיסה ומתיחה של זמן; עריכה מקבילה;  קפיצות בזמן:

 FLASH BACK, FLASH FORWARD  .

המרחב בקולנוע

            גריפית והעריכה האנליטית;  נקודת המבט ומה שמחוץ למסגרת התמונה.

מונטאז'

            מסורות הקולנוע הרוסי: איזנשטיין והתפתחות הגישה הסינטזית.       

שאלת ההקשר  (CONTEXT)

מקולישוב  ועד הקולנוע     הפוסט מודרני; אנדרה באזן  ומתנגדיו העכשוויים של גישת
            העריכה  הסינטזית; מניפולציות מכוונות ובלתי מכוונות.

קול ותמונה

            מערכת היחסים שבין פס הקול והתמונה;  קול שהוא חלק מן ההתרחשות וקול שאינו
            חלק ממנה,   קול סינכרוני וקול א-סינכרוני, קריינות, מוסיקה ואפקטים קוליים.

מבנה הסרט

            מבנה קווי, מעגלי, ואסוציאטיבי;  מבנה אינדוקטיבי מול מבנה דדוקטיבי;   הבדלים
            בין מבנים של סרט עלילתי ארוך וקצר;  סרט קולנוע מול סדרת טלוויזיה, תכתיבי
            המבנה של הסרט הדוקומנטרי;  מבנה של כתבת חדשות מול מבנים של סרטי תעודה; 
            קווים מנחים  לבחירת המבנה לסרט.

גישות לחומר הגלם

            תהליכי צפייה וארגון חומר הגלם;  מבנה ראשוני;  יישום גישות שונות; תהליכי שיפוט
            וביקורת.

נושאים נוספים  לדיון :

הוידיאו קליפ  והחשיבה המשוחררת מכבליה

הקולנוע הדוקומנטארי ותרומתו לחשיבה הקולנועית

ציוני דרך בעריכה בהקשרים היסטוריים ואידיאולוגיים

            הבדלי גישות בין הקולנוע האירופאי של  שנות השלושים, הקולנוע  הסובייטי
            והאמריקאי;  שימוש בעריכה בסרטי התעמולה הנאצית.