Copyright © 2010 by "Goel Drory"  ·  All Rights reserved  ·
הפורטל של גואל לקולנוע ותקשורת
hit counter
free web counter
גואל דרורי-יועץ לטכנולוגיות תקשורת-מומחה לטלוויזיה , קולנוע וצילום סטילס
[מרכז מגמות הטלוויזיה והקולנוע- תיכון מקיף ו' באר שבע]
[goeldrory@gmail.com]
[gdrory@012.net.il]  
חזור לתחילת העמוד

חומרי לימוד של מורים עמיתים

מבנית בנושא תאורה- ניר פרידמן

עדן צולי,אריקה בן מרדכי,אלדד בוגנים,יונתן פריזם- רציונאל תוכנית העבודה בהפקה במגמות הקולנוע

רציונאל תוכנית העבודה בהפקה במגמות הקולנוע

תודה לאריקה בן מרדכי-הבדלים בין הסרט הדוקומנטארי לבין כתבת החדשות המורחבת

תודה לאריקה בן מרדכי וללינה צ'פלין-הבמאית לינה צ'פלין על תסריט דוקומנטארי

אריקה בן מרדכי-היבטים צורניים, תוכניים ואידיאולוגיים בעריכת סרטים

אורי שין - חוברת: "עקרונות להפקת סרט תיעודי"

אילת ברגור - מחשבות על הפקת סרט תיעודי בבתי הספר

גואל דרורי- חוברת "הסרט האינטראקטיבי" -דרכי הפקתו

ןמרורב תודה לרותי-סיכום בנקודות על ידי רותי ברורמן על תפקיד המפיק:

גואל דרורי- הנחיות ולו"ז להפקה בכתה יב' מקיף ו' באר שבע

-גואל דרורי לחץ להורדת תיק הפקה שלם על כל מסמכיו

-אריקה בן מרדכיתכנית עבודה דו שנתית בהפקה

-אמנון זיו דפי עזר להפקה-קובץ אקסל

בית ספר כצנלסון- כפר סבא - דפי עזר להפקה

ניבה פלד-לנגליב -אתר עבודות חקר מתוקשבות

האתר של רוני פרידמןלדף ראשי